REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU DOSKONALENIA LOGOPEDÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl. Niniejszy regulamin definiuje art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl prowadzony jest przez Martę Leńczuk z siedzibą w Krakowie: ul. Józefińska 31a/8, 30-529 Kraków; NIP: 918-19-65-006 REGON: 388173211

CELE I ZADANIA

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług szkoleniowych. Celem organizowanych szkoleń w Instytucie Doskonalenia Logopedów jest doskonalenie zawodowe logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców.

Zakres zadań: organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń, wykładów, warsztatów, konferencji ściśle związanych z doskonaleniem zawodowym, opracowywanie materiałów do wykorzystania w pracy zawodowej, udzielanie konsultacji związanych z pracą zawodową, upowszechnianie przykładów „dobrej praktyki”, budowanie sieci współpracy pomiędzy specjalistami.

ORGANIZACJA

Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia - temat, program, data, godzina, cena i kwalifikacje osób prowadzących znajdują się na stronie www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi informacjami oraz ich akceptacją.

Uczestnik otrzyma materiały przed lub po szkoleniu w zależności od dyspozycji prelegenta. Certyfikaty, będące potwierdzeniem udziału w szkoleniu, wystawiane są z wykorzystaniem danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik jest zobowiązany do wprowadzenia poprawnych danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, np. gdy nie zbierze się wymagana grupa Uczestników lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, np. choroby prowadzącego. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez niego kwoty w terminie do 7 dni roboczych lub może przeznaczyć tę kwotę na inne wybrane szkolenie w danym roku kalendarzowym.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i w związku z tym rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Zabrania się używania urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi, zabrania się ich kopiowania lub przekazywania osobom trzecim nieuczestniczącym w danym szkoleniu bez uzyskania zgody autora.

Szkolenia nie dają uprawnień do prowadzenia szkoleń dla dorosłych i mają charakter edukacyjny, w związku z tym wiedzę zdobytą podczas szkoleń można wykorzystać wyłącznie do pracy terapeutycznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny oraz standardowa przeglądarka internetowa, np. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari; posiadanie aktywnego adresu e-mail; darmowa aplikacja ClickMeeting.ZAMÓWIENIA

W celu zakupu usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”, z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu, kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:

1. Płatności natychmiastowe Shoplo

2. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

3. Przelewem na numery rachunek bankowy: mbank 87114020040000300277387951

Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni roboczy od momentu zaksięgowania się płatności. Klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres mailowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail.

Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty. Zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie na adres: instytutdoskonalenialogopedow@gmail.com Sprzedawca dokonuje zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest sprzedawca sklepu www.instytut-doskonalenia-logopedow.pl Kwestię ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności i wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Dane osobowe są wykorzystywane w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy i przekazywane są następującym podmiotom: Shoplo Sp. z o.o.- w celu korzystania z systemu sprzedażowego; ClickMeeting - w celu dostarczenia usługi poprzez platformę szkoleniową; Megafakturka - w celu korzystania z systemu do fakturowania.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże brak ich podania uniemożliwia dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

Za pośrednictwem strony można zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i usługach związanych z naszą aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Kraków, 18.08.2021
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl